Infrastrukturni projekti

Izrada velikog broja projekata u oblasti vodosnabdijevanja, odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda i dugogodišnji rad na zaštiti voda i očuvanju životne sredine na području sliva rijeke Une, omogućilo je timu ''UNA Consultinga“ da stekne zavidno iskustvo u ovom sektoru.

Stečena iskustva, stalna edukacija članova tima i primjena savremenih međunarodnih i domaćih dostignuća u oblasti hidrotehnike, hidrologije i zaštite okoliša doprinose uspješnoj izradi studijsko-projektne dokumentacije kao što su:
 • master planovi,
 • studije izvodljivosti,
 • programi i planovi za institucionalno jačanje komunalnih i vodovodnih preduzeća,
 • elaborati,
 • projekti iz vodoprivredne oblasti,
 • hidraulički modeli postojećih i novih vodovodnih sistema
Projektujemo hidrotehničke objekte kao što su:
 • vodovodni sistemi i objekti,
 • kanalizacioni sistemi, konvencionalna i nekonvencionalna postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i objekti odvodnje,
 • melioracije i regulacije,
 • nasipi,
 • potporne konstrukcije,
 • objekti obrane od poplava.
Po potrebi angažujemo partnerske kompanije i vanjske eksperte za geodetska, geotehnička i geomehanička ispitivanja, kako bi smo pružili kompletnu uslugu.