Osnivači i organi društva

Osnovni kapital društva čine ulozi domaćih i inostranih fizičkih i pravnih lica, dok većina kapitala pripada uposlenicima društva.

Organe društva čine:
Predsjednica Skupštine Jusufhodžić Aida, inž.građ.
Direktor Zulić Sandi, dipl.inž.građ.
Nadzorni odbor Nijaz Tatarević, BEc.
Amel Muslić, BEc.
Sead Badnjević, dipl.inž.građ
Oktobar 2017
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31