Reference

Naziv projekta:
Tehnička podrška za planiranje i uvođenje projekata sanitacije baziranih na zajednici u ruralnim područjima u Ukrajini – podrška DESPRO projektu – Švicarsko-Ukrajinski projekat podrške decentralizaciji
Država:
Ukrajina
Broj angažovanog osoblja:
2
Ime klijenta:
SKAT – Švicarski resursni centar i konsultacije; Lokalni konsultanti
Sektor(i):
Zaštita voda; Podrška javnom sektoru
Izvor financiranja:
Švicarski ured za razvoj i saradnju (SDC)
Datum (početak/kraj):
Septembar 2013 - Januar 2014
Detaljan opis projekta:
DESPRO planira pilot projekte/pristupe sanitaciji koji razmatraju sve funkcionalne grupe duž upravljačkog lanca sanitacije:
 • Korisničko sučelje (vrsta toaleta, pijedestal, daska,…)
 • Prikupljanje i pohranjivanje / tretman (jama, septička jama, dehidracijska komora, …)
 • Prijenos (kanalizacija, cisterne,…)
 • (Polu-) centralizirani tretman (lagune, biljni prečistač, aktivni mulj, …)
 • Primjena i deponovanje (polja za izbjeljivanje, primjena u poljoprivredi, …)
Kako bi se sistem sanitacije učinio dugoročno održivim, odabrana tehnologija u svakoj funkcionalnoj grupi mora biti kompatibilna sa menadžerskim procedurama pored same tehnologije (npr. usluge pražnjenja, pravni okvir,…) koja se razmatra.

Opći cilj
Opći cilj konsultantskih usluga Una Consultinga je da podrži DESPRO u razvoju pilot projekata sanitacije koji bi razmotrili specifične kontekstualne uslove kao i zahtjeve za higijenski sigurnom sanitacijom.

Posebni ciljevi
Planirano je da se opći cilj ostvari u dvije misije kroz slijedeće posebne ciljeve:

Misija 1:
razviti različite projektantske opcije uzimajući u obzir postojeće kontekstualne uslove i trenutno dostupne na terenu ispitane tehnologije,

Misija 2:
razviti preporuke za pilot sanitacijske projekte kroz verifikaciju i u konsultaciji sa ključnim donosiocima odluka DESPRO-a na osnovu projektantskih opcija razvijenih u koraku 1 (misija 1).
Vrsta usluge:
Desk analiza
 • Proučavanje pozadinskih informacija i dokumenata vezanih za kontekst i postojećih strategija sanitacije i regulatornog okvira.
Pripremni rad
 • Kompilacija prikupljenih podataka, pred-analiza i identifikacija propusta,
 • Izrada upitnika za terensko snimanje stanja,
 • Priprema relevantne dokumentacije (ilustracije, tabele),
Implementacija misije 1
 • Polu-strukturirani intervjui i konsultacije (na osnovu pripremljenih upitnika) sa ključnim donosiocima odluka uključujući tri zajednice, poglavare, vlasti Rejona i Oblasti i projektno osoblje,
 • Posjete lokacijama uključujući domaćinstva u tri sela, procjenu trenutnih sistema kanalizacije, postrojenja za prečišćavanje, itd. (Sumi Oblast),
 • Pred-procjena prikupljenih informacija i podataka, izrada prvih ideja potencijalnih projektantskih opcija, itd. (Kijev)
 • Učešće u konsultacijskim radionicama sa ključnim donosiocima odluka na kraju misije radi analize ideja i boljeg razumijevanja potencijala i ograničenja uključujući marketinške potrebe, transfer znanja i razmjenu iskustva vezano za lokalni kontekst – ApaSan projekat (Moldavija), DESPRO projekat (Ukrajina) i Una Consulting (B&H).
Detaljna analiza i razvoj potencijalnih opcija
 • Izrada izvještaja o snimanju činjeničnog stanja za planiranje i implementaciju projekata sanitacije za zajednice u ruralnim područjima Ukrajine.