Reference

Naziv projekta:
Plan zaštite okoliša Unsko-sanskog kantona
Država:
Bosna i Hercegovina
Budžet projekta:
48.906,00 KM
Broj angažovanog osoblja:
2
Ime klijenta:
Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona
Sektor(i):
Zaštita okoliša; Podrška javnom sektoru;
Izvor financiranja:
Vlada Unsko-Sanskog Kantona
Datum (početak/kraj):
sep.2013. - maj 2014.
Detaljan opis projekta:
Plan zaštite okoliša Unsko-sanskog kantona, kao odgovarajući razvojni planski dokument za Unsko-sansko kanton, pomoći će u procjeni okolišnih problema, određivanju prioriteta i utvrđivanju aktivnosti u svrhu poboljšanja stanja okoliša i zdravlja ljudi.

Opći cilj Plana zaštite okoliša USK je identifikacija načela i smjernica za planski pristup u postizanju okolišno održivog ekonomskog razvoja, na osnovu procjene stanja okoliša, utvrđenih okolišnih problema i prioriteta, te definiranih akcija koje trebaju doprinijeti unapređenju stanja okoliša i poboljšanju kvalitete življenja građana USK.

Dugoročni ciljevi Plana zaštite okoliša su:
 •  jačanje kantonalnih vlasti u upravljanju okolišnim problemima;
 •  poboljšanje cjelokupnog stanja okoliša u Unsko-sanskom kantonu putem provođenja konkretnih aktivnosti u oblasti upravljanja okolišem;
 •  doprinijeti implementaciji zakonske legislative;
 •  uspostavljanje mehanizama zaštite okoliša i održivog razvoja na općinskom nivou.

Glavne aktivnosti:
 •  utvrđivanje, prikupljanje i analiza svih značajnih dokumenata (zakonska regulativa, prostorno-planska dokumentacija, studije, elaborati, strategije i programi iz različitih značajnih sektora);
 •  utvrđivanje, kontaktiranje i aktivno uključenje svih, za zaštitu okoliša zainteresiranih strana na području Unsko-sanskog kantona;
 •  analiza postojećeg stanja u sektoru okoliša i identifikacija okolišnih problema i prioriteta na području Unsko-sanskog kantona;
 •  definiranje aktivnosti koje će doprinijeti poboljšanju stanja okoliša, odnosno koje će dovesti do rješavanja identificiranih problema u okolišu.

Procjena stanja okoliša se radi prema tematskim cjelinama, odnosno komponentama okoliša (voda, zrak, zemljište, biodiverzitet, otpad, buka i vibracije, izgrađeni okoliš, opasne tvari i tehnologije, radijacija.) pa je sadržaj Plana struktuiran tako da obuhvati svaku komponentu, ponudi pregled trenutnog stanja, identificira probleme te definira ciljeve i prioritete, koji će kroz konkretne aktivnosti (programe i projekte) doprinijeti poboljšanju stanja okoliša.
Vrsta usluge:
 • Istraživanje na terenu
 • Analiza stanja okoliša
 • Izrada smjernica za izradu planova zaštite okoliša
 • Identifikacija ključnih indikatora za procjenu stanja okoliša
 • Jačanje kapaciteta
 • Podizanje svijesti
 • Organizacija i provođenje javnih rasprava u općinama Unsko-sanskog kantona