Reference

Naziv projekta:
Izrada Elaborata o tehničkim prilozima Kantonalnog operativnog plana odbrane od poplava Unsko-sanskog kantona za 8 vodotoka II kategorije na području 7 općina Unsko-sanskog kantona
Država:
Bosna i Hercegovina
Budžet projekta:
24.999,98 KM
Broj angažovanog osoblja:
3
Ime klijenta:
Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva USK (MPVŠ)
Sektor(i):
Zaštita od voda; Podrška javnom sektoru
Izvor financiranja:
Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva USK (MPVŠ)
Datum (početak/kraj):
2012. - 2013.
Ime partnera (ako ima):
GeoWay d.o.o. Cazin
Detaljan opis projekta:
Kantonalni operativni plan za odbranu od poplava (KOP) USK primjenjuje se neposredno prije i za vrijeme poplavnog događaja s ciljem smanjenja štetnog djelovanja visokih voda po stanovništvo i imovinu. Okosnicu KOP-a čine tehnički prilozi u kojima se nalaze podaci o kotama pri kojima počinje obavještavanje stanovništva i civilne zaštite o početku aktivne odbrane od poplava, karte poplava ranga pojave 1/10, 1/100 godina i ekstremne poplave, te popis naselja i mjesta koja mogu biti ugrožena poplavama.

Tehnički prilozi su sastavni dio KOP-a, ali zbog svog sadržaja i formata, ne objavljuju se u službenom glasniku, već se postavljaju na web stranice MPVŠ, na za to posebno predviđeno mjesto.

Projektom je obuhvaćeno 8 vodotoka II kategorije u 7 općina USK:
1. vodotok Dobrenica, naselje Golubić, Općina Bihać;
2. vodotok Mutnica, naselje Mutnik, Općina Cazin;
3. vodotok Kladušnica, naselje Drmeljevo, Općina Velika Kladuša;
4. vodotok Bužimnica, naselje Mulalići, Općina Bužim;
5. vodotok Krušnica, naselje Zalug, Općina Bosanska Krupa;
6. vodotok Bliha, naselje Fajtovci, Općina Sanski Most;
7. vodotok Zdena, cijeli vodotok, Općina Sanski Most;
8. vodotok Trebunj, naselje Sanica, Općina Ključ.

Konsultant je provedene projektne aktivnosti i postignuća predstavio općinskim službama nadležnim za vode i civilnu zaštitu na sastanku u organizaciji Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva USK.
Vrsta usluge:
 • Prikupljanje i analiza studijsko-projektne i prostorno-planske dokumentacije,
 • Izrada upitnika, intervjua i obrazaca za prikupljanje podataka,
 • Terensko snimanje i prikupljanje podataka,
 • Geodetska snimanja i izrada 3D modela terena za pojedina poplavna područja,
 • Snimanje i izrada određenog broja karakterističnih poprečnih profila,
 • Hidrološka analiza slivova,
 • Hidraulički proračuni u poplavnim zonama,
 • Izrada mapa fenomena (zatečenog stanja),
 • Izrada mapa poplava,
 • Terensko označavanje vodostaja pri kojima počinje aktivna odbrana od poplava,
 • Prijedlog mjera za poboljšanje stanja,
 • Izrada web stranice MPVŠ i postavljanje tehničkih priloga na web stranicu.