Reference

Naziv projekta:
Projekat otpadnih voda u Općini Cazin - studija izvodljivosti
Država:
Bosna i Hercegovina
Budžet projekta:
295.500 €
Broj angažovanog osoblja:
5
Ime klijenta:
Općina Cazin
Sektor(i):
Zaštita voda; Podrška javnom sektoru
Izvor financiranja:
EBRD
Datum (početak/kraj):
Maj - septembar 2012.
Ime partnera (ako ima):
Holinger Ltd. Švicarska
Detaljan opis projekta:
Opći cilj projekta je pružiti podršku općini Cazin u održivom razvoju/izgradnji infrastrukture za otpadne vode. Osim toga, projekat doprinosi zaštiti okoliša, posebno zaštiti vodnih resursa, smanjenju rizika po zdravlje ljudi i poboljšanju kvalitete pitke vode kroz izgradnju kanalizacije i sistema pročišćavanja otpadnih voda u općini.

Ciljevi projekta:
(i) povećavanje broja stanovnika priključenih na kanalizacionu mrežu, i
(ii) smanjenje direktnog ispusta neprečišćenih otpadnih voda, izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

Studija izvodljivosti uključuje slijedeće:
(i) preporuka i potvrda najisplativijeg tehničkog rješenja za kanalizacijski sistem u formi dugoročnog plana razvoja;
(ii) popis prioritetnih komponenti u formi kratkoročnog plana u skladu sa raspoloživim financijskim sredstvima;
(iii) analiza ekonomske koristi projekta i analiza njegove financijske održivosti.

 • Socio-ekonomske karakteristike općine Cazin
 • Prirodni uslovi i zdravlje ljudi
 • Tehnička procjena firme/društva
 • Institucionalni i zakonodavni aspekt
 • Financijski aspekt
 • Program dugoročne investicije
 • Program prioritetnih investicija
 • Financijska i ekonomska analiza
 • Okolišna i socijalna analiza
 • Okolišni i socijalni planovi
 • Plan nabavke i implementacije
 • Program unaprjeđenja financijskog i operativnog poslovanja
 •  Sporazum o pružanju javnih usluga (između Općine Cazin i JVP o regulisanju međusobnih odnosa).
Vrsta usluge:
 • Fasilitacija, upravljanje projektom i koordinacija
 • Procjena postojećeg stanja
 • Procjena operativne učinkovitosti
 • Tehnička evaluacija infrastrukture
 • Istraživanje/Analiza/Upitnici
 • Uzorkovanje i provjera kvaliteta vode
 • Prikupljanje podataka
 • Financijski proračun (uspostava tarife)
 • Izrada financijskog modela za tehničke usluge
 • Tehnička podrška
 • Institucionalno jačanje
 • Izvještavanje
 • Studija izvodljivosti