Reference

Naziv projekta:
Projekat otpadnih voda Sarajevo - rehabilitacija i proširenje PPOV-a Butila
Država:
Bosna i Hercegovina
Budžet projekta:
30.000.000,00 €
Broj angažovanog osoblja:
7
Ime klijenta:
JKP "Vodovod i kanalizacija" Sarajevo
Sektor(i):
Zaštita voda; Podrška javnom sektoru
Izvor financiranja:
Međunarodna banka za obnovu i razvoj
Datum (početak/kraj):
januar 2012 - januar 2014
Ime partnera (ako ima):
Holinger AG, Švicarska
Detaljan opis projekta:
Cilj projekta je unaprijeđenje kvaliteta rijeka Bosne i Miljacke kroz rehabilitaciju postrojenja za prečišćavanje u Butilama koje je izvan funkcije i povećanje efikasnosti kanalizacionih sistema u Kantonu Sarajevo. Ove mjere će umanjiti izloženost nizvodnih naselja zagađenim površinskim vodama i unaprijediti okolišne uslove.

Postojeće PPOV, koje je izgrađeno za olimpijske igre 1984, će biti rekonstruisano i prošireno u dvije faze:
Faza 1: Rehabilitacija postojećeg PPOV-a radi uspostave izvornog kapaciteta prečišćavanja (sekundarni tretman),
Faza 2: Nadogradnja PPOV-a za uklanjanje nutrijenata radi usklađenosti sa EU standardima.

Obim radova:
 1. Preliminarni izvještaj
 2. Predkvalifikacije izvođača radova
 3. Revizija postojećeg projekta i završetak Idejnog projekta i natječajne dokumentacije za sve dijelove postrojenja
 4. Pomoć ViK-u prilikom natječajnih procedura
 5. Revizija projekata izvođača radova, radnih nacrta, rasporeda i prijedloga
 6. Nadzor nad izvođenjem radova

Ključni podaci o projektu:
 • projektovani kapacitet PPOV – 600.000 PE,
 • predviđeni kapacitet PPOV – 900.000 PE,
 • maksimalni protok od cca 3.900 l/s,
 • tretman mulja uključuje anaerobnu digestiju i mehaničku odvodnju,
 • izgradnja PPOV-a će se implementirati u dvije faze.

Kapitalne investicije: € 30,000,000
Vrsta usluge:
Opće:
 • Konsalting
 • Upravljanje projektima
 • Infrastrukturni projekti
 • Nadzor nad projektovanjem i izvođenjem

Posebne:
 • Prikupljanje i revizija dostupnih podataka
 • Planiranje potrebnih snimanja i provjeravanje izlaza
 • Revizija prethodnih studija o rehabilitaciji PPOV-a
 • Predkvalifikacije izvođača radova
 • Završetak Glavnog projekta PPOV-a
  (proces, hidraulika, elektro-mehanika, statika)
 • Natječajna dokumentacija za međunarodno nadmetanje
  (projektovanje, izgradnja, ugovaranje)
 • Nadzor nad izvođenjem