Povodom obilježavanja Svjetskog dana voda – 22. marta

22.03.2017
Povodom obilježavanja Svjetskog dana voda – 22. marta
Svjetski dan voda koji se obilježava 22. marta, je ustanovljen od strane Generalne skupštine Ujedinjenih naroda 1993. godine, sa ciljem da naglasi važnost vode i održivog upravljanja vodnim resursima.
Svake godine Svjetski dan voda daje naglasak određenom aspektu upravljanja vodama.
Ovogodišnja tema Svjetskog dana voda je usmjerena na otpadne vode.

Dugogodišnjim iskustvom i radom Una Consulting, kroz svoje aktivne projekte i usluge, doprinosi unaprijeđenju upravljanju otpadnim vodama u BiH, primjenjujući dobre prakse u upotrebi konvencionalnih i nekonvencionalnih tehnologija prečišćavanja otpadnih voda. Provođenjem ovih projekata doprinosimo podizanju svijesti građana, zaštita okoliša i aktualizaciji problematike

Zašto otpadne vode?*
Danas 1,8 milijardi ljudi koriste pitku vodu sa izvora kontaminiranog fekalijama, stvarajući rizik od zaraze kolerom, dizenterijom, tifusom i dječjom paralizom.
Globalno posmatrano, većina svih otpadnih voda iz naših kuća, gradova, industrije i poljoprivrede vraća se ponovo u prirodu bez prethodnog prečišćavanja ili recikliranja – zagađujući okolinu, a gubeći vrijedne hranjive tvari i druge korisne materije.
Umjesto da produkujemo velike količine otpadnih voda, možemo smanjiti njihov nastanak te ih ponovno koristiti. Tako na primjer, možemo u našim kućama reciklirati nastalu otpadnu vodu iz sudopera, umivaonika, te ih koristiti pri zalijevanju cvijećnjaka i pranju dvorišta. U našim gradovima, možemo prečistiti nastalu otpadnu vodu i dobijeni efluent koristiti za zalijevanje zelenih površina. U industriji i poljoprivredi, možemo prečistiti ili reciklirati otpadne vode za stvari kao što su rashladni sistemi i navodnjavanje.
Iskorištavajući taj vrijedni resurs, napravit ćemo proces kruženja vode u prirodi boljim za svako živo biće. Također, pomoći ćemo pri postizanju cilja broj 6 održivog razvoja i na taj način prepoloviti udio neprečišćene otpadne vode, a povećati recikliranje otpadnih voda i sigurnu ponovnu upotrebu.

*Preuzeto sa: www.worldwaterday.org, www.unwater.org