Još jedan uspješno realiziran posao Una Consulting-a

09.01.2017
Još jedan uspješno realiziran posao Una Consulting-a
Krajem 2016. godine Resursni centar za vode i okoliš „Una Consulting“ d.o.o. Bihać je uspješno realizirao prvu fazu provođenja konsultantskih usluga jačanja organizacijskih, operativnih i financijskih kapaciteta devet javnih komunalnih preduzeća u odabranim jedinicama lokalne samouprave sjeverozapadne BiH (Bihać, Bosanska Krupa, Cazin, Gradiška, Kostajnica, Kozarska Dubica, Prijedor, Sanski Most i Velika Kladuša). Pomenute aktivnosti su dio jedne od tri komponente Projekta općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG). U proteklom periodu Una Consulting je realizirao niz obuka, te uz podršku partnerskih javnih komunalnih preduzeća, pripremio i u nacrtnoj verziji razvio, različite procedure, alate i dokumente neophodne za unapređenje učinkovitog i održivog poslovanje pomenutih preduzeća. Pomenute nacrtne verzije procedura i dokumenata će se dalje analizirati, razmatrati i unaprijediti na osnovu potreba svakog od uključenih javnih komunalnih preduzeća, uz redovno praćenje napretka u njihovoj primjeni.
Projekat zahtijeva aktivno uključivanje stručnjaka javnih komunalnih preduzeća iz različitih oblasti, koji su se i pored svojih redovnih obaveza maksimalno angažirali na projektu i dali svoj doprinos uspješnoj implementaciji projekta i poticanju kontinuiranog unapređenja poslovanja njihovih preduzeća.

U svrhu ostvarenja projektnih ciljeva konsultantske usluge su usmjerene na slijedeće projektne aktivnosti: postizanje većeg nivoa operativne autonomije JKP, unapređenje organizacijske strukture, optimizaciju racionalizaciju radnih pozicija, unapređenje odnosa sa korisnicima usluga, kartiranje vodovodne i kanalizacione mreže, efektivnom zoniranju, provođenje programa mjerenja, upravljanje ne-prihodovanom vodom, uvođenje novih politika cijena, povećanju naplate pruženih usluga i administriranju prihoda, uspostavljanju troškovnog računovodstva i troškovnih centara, unapređenju MIS-a (Management Information System), budžetiranju i poslovnom planiranju, financijskom upravljanju, ažuriranju evidencije stalnih sredstava, definiranju vlasništva i obračunu amortizacije, te povećanju raspoloživih količine i kvaliteta vode u vodovodnoj mreži.

U narednoj fazi projekta Una Consulting će nastaviti svoje djelovanje u svrhu doprinosa razvoja efektivnih i održivih vodnih usluga na nivou jedinica lokalne samouprave, odgovarajući na izazove i pronalazeći rješenja za tehničke, institucionalne, socio-ekonomske, financijske i okolišne aspekte poslovanja javnih komunalnih preduzeća.. Također, kroz Projekat MEG, Una Consulting će kroz svoj mandat pomoći i podržati uspostavljanje što kvalitetnijih međusobnih odnosa JKP i JLS, uključujući i precizno definiranje međusobnih prava i obaveza, uloga i odgovornosti. Dodatno, Una Consulting će pomoći uspostavljanju što kvalitetnijih odnosa između JKP kao pružatelja usluge sa svojim korisnicima usluga.