Usluge

Nudimo širok spektar usluga u sektoru voda i zaštite okoliša. Naš pristup je anticipativnost, orijentiranost prema klijentu, visok kvalitet usluge i nezaobilazno konsultovanje klijenta prilikom pružanja svake usluge. Vjerujemo kako nas upravo takav model rada razlikuje od konkurencije i dovodi u tržišnu prednost.

Konsalting

Konsalting

Dio posla za kojeg klijent nema dovoljno znanja, iskustva ili vremena može se efikasno odraditi angažiranjem konsultanta specijalizovanog za područje interesa. Na taj način klijent oslobađa vlastite kapacitete i koncentriše se na svoju osnovnu djelatnost.

» više
Upravljanje projektima

Upravljanje projektima

U području gdje zaštita okoliša, održivi razvoj i razvoj infrastrukture predstavljaju različite aspekte jedne cjeline „UNA Consulting“ ima veliki spektar mogućnosti za podršku svojim klijentima kroz cjelokupan životni ciklus njihovih projekata.
» više
Studije izvodljivosti

Studije izvodljivosti

Studije izvodljivosti predstavljaju neophodnu i obaveznu dokumentaciju u komunikaciji sa investitorom/finansijerom na bilo kojem nivou.
» više
Strateško planiranje

Strateško planiranje

Strateški razvojni planovi su ključni dokumenti za budući razvoj. Bez strateških planova, u čiju su izradu uključeni svi akteri društva, ne može se govoriti o viziji i strategiji razvoja zajednice.
» više
Infrastrukturni projekti

Infrastrukturni projekti

Izrada velikog broja projekata u oblasti vodosnabdijevanja, odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda i dugogodišnji rad na zaštiti voda i očuvanju životne sredine na području sliva rijeke Une, omogućilo je timu ''UNA Consultinga“ da stekne zavidno iskustvo u ovom sektoru.
» više
Institucionalno jačanje

Institucionalno jačanje

Institucionalno jačanje javnih komunalnih i vodovodnih preduzeća ima za cilj unapređenje operativne i ekonomske efikasnosti, kao i jačanje finansijske samoodrživosti javnih preduzeća.
» više
GIS i baze podataka

GIS i baze podataka

Geografski informacioni sistem (GIS) objedinjuje hardver, softver, podatke i ljudske resurse radi manipulacije, analize i prikaza prostornih informacija.
» više
Treninzi i obuke

Treninzi i obuke

Poslodavci su danas svjesni da kontinuiranom obukom i edukacijom uposlenika obezbjeđuju unapređenje ne samo njihovih znanja već i cjelokupnog poslovanja.
» više
Nadzor nad projektovanjem i izvođenjem

Nadzor nad projektovanjem i izvođenjem

Tim stručnih i kreativnih ljudi iz „UNA Consultinga“, koji su stalno u toku sa novim zakonima i propisima, pobrinuti će se da sredstva koja klijent investira u izradu projektne dokumentacije ili u izgradnju infrastrukturnih objekata donesu željeni kvalitet.
» više
Monitoring i evaluacija

Monitoring i evaluacija

Prema pravilima upravljanja projektnim ciklusom (Project Cycle Management - PCM) i procedurama Evropske unije, monitoring i evaluacija su sastavni dijelovi bilo kojeg procesa upravljanja projektnim ciklusom.
» više